เศรษฐกิจพอเพียง :

พระอัจฉริยภาพ และพระกรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 /

อภิชัย พันธเสน

Main Author: อภิชัย พันธเสน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559
เศรษฐกิจพอเพียง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445 อ251ศ 2560
Copy 1
Available