พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที่ 5 /

อาทิพร ผาจันดา, บรรณาธิการ ; กรมศิลปากร

Other Authors: อาทิพร ผาจันดา,, กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2561
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453
จดหมาย
ไทย (ภาคเหนือ) –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว –– กรุงรัตนโกสินทร์
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์ –– รัชกาลที่5, 2411-2453.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS582.5 จ657พ 2561
Copy 2
Available
Copy 1
Available