อุรังคธาตุ จ.ศ.1167 (พ.ศ.2348) /

ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์

Main Author: ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: มหาสารคาม : กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561
Series: เอกสารวิชาการ (มหาวิยาลัยมหาสารคาม. กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ) ; ลำดับที่ 28
Subjects: วรรณกรรมพื้นบ้านไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คติชนวิทยา -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
พระธาตุพนม -- ตำนาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GR312.2.NE63 ณ249อ 2561
Copy 1 Quarantine