ส่วนผสมและวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ =

(Food Ingredients and Additives in Meat Products) รหัสวิชา 04037275 /

ศุภลักษณ์ สรภักดี

Main Author: ศุภลักษณ์ สรภักดี
Other Authors: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มีนเซอร์วิส ซัพพลาย, 2561
Subjects: วัตถุเจือปนในอาหาร
เนื้อสัตว์ การแปรรูป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX553.A3 ศ721ส 2561
Copy 1
Available