ผู้นำ นักบริหาร :

กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ =

ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

Main Author: ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
Subjects: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนากำลังคน
การบริหารงานบุคคล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HF5549 ศ442ผ 2561
Copy 4
Available
Copy 5
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5549 ศ442ผ 2561
Copy 2
Checked out Due: 2022-5-20 Recall This
Copy 1
Available
Copy 3
Available