การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ /

อรพรรณ โตสิงห์...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: อรพรรณ โตสิงห์,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
Subjects: การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ –– ออร์โธปิดิกส์
Orthopedic Nursing
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY157.6 ก492 2559
Copy 1
Available
Copy 2
Checked out Due: 2020-11-30 Recall This

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WY157.6 อ332ก 2559
Copy 1
Available