ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์) /

คณะผู้จัดทำมูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ

Other Authors: มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์, สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์. โรงเรียนอายุรเวทธำรง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Subjects: การแพทย์แผนไทย -- Thai. -- Thai
Plants,Medicinal
ประวัติการแพทย์แผนไทย -- โบราณ -- ประวัติ
History -- of -- Medicine -- Thai
Medicine,Traditional -- Thai
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WB50.JT3 ต367 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available