ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับการจัดการเรือนร่างตนเองของคนอ้วนในจังหวัดพิษณุโลก =

The relation between health belief model and self body management of fat person in Phitsanulok province /

ยุทธนา เกตุคำ

No Cover Image
Main Author: ยุทธนา เกตุคำ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2561
Subjects: บุคคลน้ำหนักเกิน –– สุขภาพอนามัย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
Online Access: ฉบับเต็ม Full text
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม Full text

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RA776.95 ย355ค 2561
Copy 1
Available