มังกรหลากสี :

การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์ /

ยศ สันตสมบัติ

Main Author: ยศ สันตสมบัติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
Subjects: จีน –– ประวัติศาสตร์
จีน –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS740.2 ย152ม 2557
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This

Social, Stack

Call Number: DS740.2 ย152ม 2557
Copy 4
Available