การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 =

The development of a learning management model based on communicative language teaching and task based learning to enhance communicative competence for grade VI students /

สุขุมาภรณ์ แคสิค

No Cover Image
Main Author: สุขุมาภรณ์ แคสิค
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2561
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ –– การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ –– สื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ –– การสอนด้วยสื่อ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Online Access: ฉบับเต็ม Full text
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม Full text

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1121 ส745ก 2561
Copy 1
Available

Education, Thesis

Call Number: PE1121 ส745ก 2561
Copy 1
Available