84 พรรษาพระภูมิบาล รอยเสด็จฯ ภูมิสถาน ศาลยุติธรรม /

นิกร ทัสสโร

Main Author: นิกร ทัสสโร
Other Authors: สำนักงานศาลยุติธรรม. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการศาล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศาลยุติธรรม, 2555
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2559
กษัตริย์และผู้ครองนคร –– ไทย –– พระราชกรณียกิจ.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!