การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี =

Development of blended learning model in basic computer information science course for undergraduate students /

สรพงค์ สุขเกษม

No Cover Image
Main Author: สรพงค์ สุขเกษม
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: การเรียนรู้แบบผสมผสาน
สารสนเทศ
Online Access: ฉบับเต็ม Full text
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม Full text

Education, Thesis

Call Number: LB2395.7 ส323ก 2560
Copy 1
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2395.7 ส323ก 2560
Copy 1
Available