การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกตามความต้องการของผู้ซื้อเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการเซรามิกภาคเหนือตอนบน=

The Development of Marketing Mix Based on Customers' needs for Ceramics Entrepreneurs in Upper North Thailand/

เก็จวลี ศรีจันทร์, ศิริรักษ์ ยาวิราช และศุภวัชร์ อินฝาง

No Cover Image
Main Author: เก็จวลี ศรีจันทร์
Other Authors: ศิริรักษ์ ยาวิราช, ชื่อผู้แต่งร่วมที่เป็นคนต่างประเทศ, ศุภวัชร์ อินฝาง, ชื่อผู้แต่งนิติบุคคล
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2561
Subjects: เครื่องเคลือบดินเผา การตลาด
ผู้ประกอบการ (ไทย) ภาคเหนือตอนบน
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์