คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ=

Quality of Work Life Affecting Organizational Commitment at the Ambassador Hotel Bangkok/

ณัฏฐนันท์ สอดมาลัย, ทศพร มะหะหมัด

No Cover Image
Main Author: ณัฏฐนันท์ สอดมาลัย
Other Authors: ทศพร มะหะหมัด
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2561
Subjects: คุณภาพชีวิตในการทำงาน -- หัวเรื่องย่อย -- หัวเรื่องย่อย -- หัวเรื่องย่อย
ความผูกพันต่อองค์การ
พนักงานโรงแรม
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์