ธรรมาภิบาลกับคุณภาพการให้บริการตามทัศนคติของลูกค้าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง สาขาในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน=

Good Governance and Customers' Perception toward Service Quality of a Commercial Bank, Branches in Tanyaburi, Pathumtanee/

สุกานดา เกิดชัย, นิรินธนา บุษปฤกษ์

No Cover Image
Main Author: สุกานดา เกิดชัย
Other Authors: นิรินธนา บุษปฤกษ์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2561
Subjects: ธรรมรัฐ
บริการลูกค้า
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์