มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม :

รู้ รักษา สืบสาน = Asian forgotten heritage :

เสาวลักษณ์ พงษธา โปษยะนันทน์, บรรณาธิการ

Corporate Author: การประชุมวิชาการนานาชาติอิโคโมสไทย "มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน"
Other Authors: เสาวลักษณ์ พงษธา โปษยะนันทน์, สมาคมอิโคโมสไทย
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2557
Subjects: มรดกโลก
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม -- อาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: CC135 ก522 2557
Copy 1
Available