มรดกชุมชนเมืองแห่งเอเชีย =

Proceedings ICOMOS Thailand International Conference 2011 "Asian Urban Heritage", October 15-17, 2011, Phuket, Thailand

Other Authors: ICOMOS Thailand International Conference, เสาวลักษณ์ พงษธา โปษยะนันท์,, ICOMOS Thailand
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2555
Subjects: การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม –– การประชุม
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม –– การประชุม
Cities and towns –– Asia
City planning –– Asia
Historic preservation –– Asia
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS567 ม433 2555
Copy 1
Available