ประชาคมอาเซียน : มายาคติและความเป็นจริง =

ASEAN community : myth and reality /

ปราณี ทิพย์รัตน์

Main Author: ปราณี ทิพย์รัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2561
Subjects: อาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจา
ความเป็นแกนกลางของอาเซียน
ประเด็นปัญหาการบูรณาการอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC441 ป445ป 2561
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Checked out Due: 2021-3-3 Recall This