ตำราการพยาบาลเด็ก /

โดย คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ ...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: Pediatric -- Nursing
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY159 ต367 2561
Volume ล.1 Copy 1
Checked out Due: 2022-1-22 Recall This
Volume ล.2 Copy 2
Checked out Due: 2022-1-22 Recall This