เพศแห่งสยาม :

ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ /

สุไลพร ชลวิไล, บรรณาธิการ

Other Authors: สุไลพร ชลวิไล, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.), 2562
Subjects: เพศ -- แง่สังคม
เพศ -- แง่สังคม -- ไทย
ความแตกแต่างทางเพศ
รักร่วมเพศ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ21 พ919 2562
Copy 1
Checked out Due: 2022-6-30 Recall This