กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก =

Attiude towardproducts and online marketing mix affecting consumers' of Phitsanuloke /

ภาคภูมิ อัศวสถิตทิพย์

No Cover Image
Main Author: ภาคภูมิ อัศวสถิตทิพย์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2561
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (การสื่อสาร))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
Subjects: การสื่อสารกับวัฒนธรรม
Online Access: ฉบับเต็มFulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็มFulltext

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: P94.65.T5 ภ414ก 2561
Copy 1 Quarantine