การศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการสื่อสารแบบบอกต่อผ่านสังคมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-WOM) ทัศนคติและควมตั้งใจซื้อ ของผู้บริโภคในธุรกิจจำหน่ายสินค้าสุขภาพและความงาม กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก =

The structural relationship model of electronic word of mouth, attitude and purchase intention of health and beauty products shopping : a study in muang Phitsanulok /

No Cover Image
Main Author: ทิพย์สุดา กองเนียม
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2561
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
Subjects: สื่อสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ปริญญาโท
Online Access: ฉบับเต็ม Full text
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม Full text

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HM742 ท473ก 2560
Copy 1
Available