การบัญชีภาษีอากร =

Tax accounting /

สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

Main Author: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2561
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7
Subjects: ภาษี การบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชี
การบัญชีภาษีอากร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5681.T3 ส284ก 2561
Copy 1
Checked out Due: 2021-8-16 Recall This
Copy 3
Available
Copy 2
Available