การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม /

นฤมล นิราทร

Main Author: นฤมล นิราทร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปัญหาสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 299 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9786163142801