โรงเรียนหลากวัฒนธรรม :

นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม /

ฐิติมดี อาพัทธนานนท์

Main Author: ฐิติมดี ดาพัทธนานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
Subjects: การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม
การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม -- ไทย
พหุวัฒนธรรมนิยม
พหุวัฒนธรรมนิยม -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LC1099.5.T5 ฐ349ร 2561
Copy 1
Available