นวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมสำหรับประชากรผู้สูงอายุ =

Health and social innovations for aging populations /

บรรณาธิการ, วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

Other Authors: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล,, สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2562
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Subjects: Health -- Services -- for -- the -- Aged
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Dentistry, Stack

Call Number: WT100 น352 2562
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Nurse, Stack

Call Number: WT100 น352 2562
Copy 4
Checked out Due: 2022-1-19 Recall This