การเมือง II กฎหมาย II นโยบาย :

รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.

เล่ม 2 /

บรรณาธิการ พัชรินทร์ สิรสุนทร, วัชรพล พุทธรักษา

Other Authors: พัชรินทร์ สิรสุนทร,, วัชรพล พุทธรักษา,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน), 2561
Series: ชุดสังคม-วัฒนธรรมร่วมสมัย ลำดับที่ 10 ; เอกสารวิชาการลำดับที่ 131
Subjects: สังคมวิทยา -- วิจัย -- รวมเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
มานุษยวิทยา -- วิจัย -- รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM831 ก498 2561
Volume ล.2 Copy 1
Checked out Due: 2022-6-30 Recall This