คลื่นเสียงความถี่สูงในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน =

Ultrasound in Critical and Emergency Conditions /

บรรณาธิการ จันทร์จิรา ชัชวาลา, ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ และสิทธิ์ พงษ์กิจการุณ

Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
Subjects: คลื่นเหนือเสียง
ผู้ป่วยหนัก –– การวินิจฉัยด้วยคลื่นเหนือเสียง
Ultrasonography
Heavy Ion Radiotherapy
Ultrasonography, Interventional
Critical Illness
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดัชนี
Physical Description: xiii, 305 หน้า : ภาพประกอบ
Bibliography: เอกสารอ้างอิง
ISBN: 9786164431249