ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาศาสตร์การบริหาร /

สมบัติ นพรัก

Main Author: สมบัติ นพรัก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586.8 ส254ศ 2561
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Education, Stack

Call Number: 923.1593 ส254ศ 2561
Copy 1
Available
Copy 1
Available