การประเมินการให้รางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รูปแบบการให้รางวัล และข้อเสนอการปรับใช้ในประเทศไทย

The assessment of awards to local governments: Types and suggestions for Thailand/

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, ศิกานต์ อิสสระชัยยศ

No Cover Image
Main Author: ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
Other Authors: ศิกานต์ อิสสระชัยยศ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: รางวัล -- (จิตวิทยา)
การประเมิน
การปกครองท้องถิ่น
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์