บทวิเคราะห์และแนวทางจัดการเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี

Analyses and Alternatives for Determining the Size of Local Government's Contingency Funds: A Case Study of Nonthaburi Province/

วีระศักดิ์ เครือเทพ

No Cover Image
Main Author: วีระศักดิ์ เครือเทพ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: เงินสะสม
ทุนสำรอง -- (การบัญชี)
การปกครองท้องถิ่น
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์