หนังสือที่ระลึก"ปิยมหาราชานุสรณ์" พุทธศักราช 2548 /

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ สุพงษ์ ลิ้มพานิช

Other Authors: สุพงษ์ ลิ้มพานิช
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2396-2453 –– การเยือนต่างประเทศ –– ยุโรป.
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2396-2453 –– พระราชกรณียกิจ.
หนังสือที่ระลึก
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
ยุโรป –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์ –– รัชกาลที่ 5, 2411-2453.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS582 ห144 2548
Copy 1
Available