ผ้าไหมกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า :

กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ = Silk and the commodification of cultural identity : a comparetive study between Thailand and myanmar /

ศรัญญา ละม่อมสาย

No Cover Image
Main Author: ศรัญญา ละม่อมสาย
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2561
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
Subjects: ผ้าไหมไทย
อัตลักษณ์
ศิลปหัตถกรรม
Online Access: ฉบับเต็มFulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็มFulltext

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS1546 ศ159ผ 2561
Copy 1
Available