เม่งเล่กุน : วิเคราะห์บทบาทผู้หญิงที่ปรากฎในวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีน เรื่อง ง่วนเฉียว

Meng Leh Kun : An Analysis of the Women's Roles Perceived in the Literary Translation of the Chinese Chronicle Nguan Chiao/

พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์

No Cover Image
Main Author: พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: บทบาทตามเพศ
วรรณกรรมแปล
ง่วนเฉียว
จีน -- ประวัติศาสตร์
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์