การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอข้อมูลตามหลักการสอนแบบอรรถลักษณ์สำหรับผู้เรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย=

Developing English Speaking for Presentation based on Genre Approach for Thai High-School Learners/

ภัสพัฒน์ ปราณีนรารัตน์

No Cover Image
Main Author: ภัสพัฒน์ ปราณีนรารัตน์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การศึกษาและการสอน
การพัฒนา
การพูด
หัวเรื่องชื่อภูมิศาสตร์ –– หัวเรื่องย่อย –– หัวเรื่องย่อย –– หัวเรื่องย่อย
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: บทความ/Article