การสร้างรูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระหว่างฝ่ายปกครองกับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์=

Creating a Model for the Process of Developing the Elderly Care System between the Adminsitrative and Elderly : A Case Study of Ban Yang Suvbdistrict Administrative Organization, Muang District, Buriram Province/

พนารัตน์ มาศฉมาดล

No Cover Image
Main Author: พนารัตน์ มาศฉมาดล
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: ผู้สูงอายุ -- การดูแล
การวางแผนผู้สูงอายุ -- นโยบายของรัฐ
ไทย -- ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์