การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอข้อมูลตามหลักการสอนแบบอรรถลักษณะสำหรับผู้เรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย=

Developing English Speaking for Presentation based on Genre Approach for Thai High-School Learners/

ภัสพัฒน์ ปราณีนรารัตน์

No Cover Image
Main Author: ภัสพัฒน์ ปราณีนรารัตน์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: การพูด
ภาษาอังกฤษ -- พัฒนาการ
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์