ความรู้ความสามารถที่คาดหวังกับสมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวังสำหรับนักบัญชีขององค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา=

Expected Knowledge and Accounting Competency for the Accountants Working for Government Organizations in Nakhon Ratchasima Province/

นิภาพรรณ ดุลนีย์, ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

No Cover Image
Main Author: นิภาพรรณ ดุลนีย์
Other Authors: ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: นักบัญชี
ความสามารถในการเรียนรู้
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์