วัฒนธรรมข้ามพรมแดนของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร=

The Cultural Transnational of Myanmar Migrant Workers in SamutSakhon Province/

อนุรักษ์ สิงห์ชัย

No Cover Image
Main Author: อนุรักษ์ สิงห์ชัย
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: การจ้างงานในต่างประเทศ
แรงงานต่างด้าวพม่า
วัฒนธรรมข้ามแดน
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์