กลยุทธ์การตลาดของหมอลำเรื่องต่อกลอน=

Marketing Strategies of Molam Rueang TO Klon Theatrical Arts/

สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล, ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา และดนัย โชติแสง

No Cover Image
Main Author: สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล
Other Authors: ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา, ดนัย โชติแสง
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: การสื่อสารทางการตลาด
การจัดการตลาด
หมอลำ
หมอแคน
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: บทความ/Article