พระราชกรณียกิจ :

ระหว่างเดือน มกราคม - พฤศจิกายน /

สำนักราชเลขาธิการ

No Cover Image
Other Authors: สำนักราชเลขาธิการ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้งติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2559
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
กษัตริย์และผู้ครองนคร ไทย พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586.8 พ365 2559
Copy 1
Available