พระราชกรณียกิจ :

ระหว่างเดือน มกราคม - พฤศจิกายน /

สำนักราชเลขาธิการ

No Cover Image
Other Authors: สำนักราชเลขาธิการ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้งติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2559
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ
กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย -- พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!