การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบเนิบช้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีศึกษาเมืองน่าน ประเทศไทย และเมืองหลวงพระบางประเทศ สปป.ลาว =

Slow tourist desitination development in southeast asia : case study nan province of Thailand and Luang prabang province of Laos PDR /

วัชราภรณ์ สุรภี

No Cover Image
Main Author: วัชราภรณ์ สุรภี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2560
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. (การจัดการและการท่องเที่ยว))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560
Subjects: การท่องเที่ยว
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ปริญญาเอก
Online Access: ฉบับเต็ม Full text
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม Full text

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G155.T5 ว385ก 2560
Copy 1
Available