การประเมินผลกระทบของนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ =

The impact assessment of drug and medical supplies control policies at wetchakarunrasm hospital /

ฆอบเสาะ หะสาเมาะ

No Cover Image
Main Author: ฆอบเสาะ หะสาเมาะ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2561
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ภ.ม. (เภสัชกรรมชุมชน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
Subjects: เวชภัณฑ์
ยา การบริหาร
Online Access: ฉบับเต็มFulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็มFulltext

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RM147 ฆ339ก 2561
Copy 1
Available