การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย =

An investigation into the relationship between corporate social responsibility and financial performances of the listed companies in the stock exchange of Thailand /

อลิสา ประมวลเจริญกิจ

No Cover Image
Main Author: อลิสา ประมวลเจริญกิจ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: ตลาดหลักทรัพย์
บริษัทมหาชน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
Online Access: ฉบับเต็ม Full text
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม Full text

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HG4551 อ429ก 2560
Copy 1
Available