วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

No Cover Image
Other Authors: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Subjects: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- วารสาร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- วารสาร
การพัฒนาองค์การ -- วารสาร
Online Access: วารสารออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

วารสารออนไลน์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร
Copy 1
Library use only