ผลของโปรแกรมการปรัับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยทารกของผู้เลี้ยงดูเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ =

Effectiveness of behavioral change program for infant development among caregivers in health promotion center region 3 Nakhon sawan /

ลำพึง อภิรมานนท์

No Cover Image
Main Author: ลำพึง อภิรมานนท์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: พัฒนาการของเด็ก –– การทดสอบ
เด็ก –– การเลี้ยงดู
Online Access: ฉบับเต็มFulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็มFulltext

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1139.35.A37 ล341ผ 2562
Copy 1
Available