อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่งคำเมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์=

The Identities of Lanna People From the Northern Folk Songs Sung by Opchuey Wiangping/

เกษร ยอดแก้ว, นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ และ ศรีวิไล พลมณี

No Cover Image
Main Author: เกษร ยอดแก้ว
Other Authors: นราวัลย์ พูลพิพัฒน์, ศรีวิไล พลมณี
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: อบเชย -- เวียงพิงค์
อัตลักษณ์
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ล้านนา
เพลงลูกทุ่ง
Online Access: View Holding/ รายละเอียดวารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

View Holding/ รายละเอียดวารสาร