สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงจีนในหนังสือรวมเรื่องสั้น "เสียงเพรียกที่กลบเร้น จากแผ่นดินใหญ่"=

The Status and Role of Chinese Woman in The Short Stories Complied Book Entitled "Siang Phriak Thee Klob Ren Jak Pan Din Yai"/

Peng Le Shan, ศรีวิไล พลมณี และสนิท สัตโยภาส

No Cover Image
Main Author: Shan, Peng Le
Other Authors: ศรีวิไล พลมณี, สนิท สัตโยภาพ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: สถานภาพ -- (กฎหมาย)
สิทธิสตรี
ปริญญาโท
Online Access: View Holding/ รายละเอียดวารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Published: พิฆเนศวร์สาร. ปีที่ 15, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2562), หน้า 31-42