บทบาทของขัตติยนารี ในประวัติศาสตร์ล้านนา =

Role of royal ladies in LanNa history/

สรัสวดี อ๋องสกุล

No Cover Image
Main Author: สรัสวดี อ๋องสกุล
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: สตรีกับการเมือง
สตรี
ขัตติยนารี
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ล้านนา
Online Access: View Holding/รายละเอียดวารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

View Holding/รายละเอียดวารสาร